【STARS-094】暴雨的夜晚与憧憬的女上司 古川伊织(古川いおり)作品新番车牌

【STARS-094】暴雨的夜晚与憧憬的女上司 古川伊织(古川いおり)作品新番车牌

且即为末服,又须审辨,盖甘草轧细颇难,若轧之不细,而用火炮焦再轧,则生变为熟矣。因伏气化热伤肺,致成肺劳咳嗽证。

用甘草汤取其能润肺利咽,而其甘缓之性又能缓心火之上炎,则下焦之燥热可消也。腋窝腺及头部腺次之。

 若用其方寒痰仍不开,呕吐仍不能止者,可将方中胡椒倍用二钱。其脉甚虚者,又宜加野台参数钱。

是以肾虚之人,冲气多不能收敛,而有上冲之弊。阳明胃气以息息下行为顺。

二案皆随病机之转移,而互治以凉热之药,自能随手奏效。其现证∶或目眩耳聋,或周身发热,或觉短气,或咳喘,或心中发热,思食鲜果,而食后转觉心中胀满病加剧者。

硝石遇火则燃,兼得水中真阳之气。 <篇名>67.论吐血衄血之原因及治法《内经》厥论篇谓“阳明厥逆衄呕血”,此阳明指胃腑而言也。

Leave a Reply