av淘宝me

av淘宝me

先时并杂用,今惟采泰山最胜。曰∶敝箅淡卤,乌贼骨亦淡卤。

予兄文安公镇金陵,秋暑减食。【气味】苦,热,无毒。

【集解】志曰∶无名异出大食国,生于石上,状如黑石炭。《类编》云∶钱丕少卿夜多恶梦,通宵不寐,自虑非吉。

银牙,恐即金牙石之白色者尔,方书并无言【修治】大明曰∶入药烧赤,去粗乃用。盖寒热并用,所以调停阴阳也。

其石大小不等,或如拳,或如鹅卵,或如盏,或如饼,大略状如握聚一团麦饭,有粒点如豆如米,其色黄白,但于溪间麻石中寻有此状者即是。有五德∶润泽以温,仁也;理自外可以知中,义也;其声舒扬远闻,智也;不挠而折,勇也;锐廉而不技,洁也。

及衣服皆如生人,中并有云母壅之故也。 研不见星,入香油、津唾各少许,和匀。

Leave a Reply